Regulament – FESTIVAL  JAZZAR 2024

Prin contribuția bănească, participanții (simpatizanții) declară că au citit, înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

Denumirea Evenimentului: Festival Internațional JAZZAR

  Vineri 24 Mai 2024 – Sinagoga neologă din Arad

ora 20,00 –  Petre Ionutescu (tr. keyb. fl. perc. ) & Arthur Balogh ( cb. synt. fl.)

  Sâmbătă 25 Mai 2024 – platoul central Cetatea Aradului

ora 16:30  – reconstituiri istorico-militare ( daci, romani, unități militare din care au făcut parte ardelenii timpul primului război mondial etc)

ora 17:30 – Expoziția Muzeului Cetății și alte expoziții se pot vernisa începând cu ora 17:30.

ora 19:00  – Grup coral Colegiul de Arte “Sabin Dragoi” Arad

Zeyla Tomlin & Mircea Ardelean

VanDerCris

Irina Sarbu Band

  * festivalulul va deveni suport pentru diverse activități auxiliare, workshopuri etc. În concret, voluntari ai diverselor asociații din Arad, studenți din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad vor desfășura activități educative, ateliere de creație, activități de reconstituiri istorice, activități de prevenție a consumului de droguri, activități de conștientizare a nevoilor persoanelor aflate în dificultate și susținerea lor prin promovarea diverselor acțiuni cultural-filantropice, umanitare și de voluntariat.

Fii parte din proiectul Jazzar iar Aradul nostru va deveni un punct de interes pentru tinerele talente din muzica internațională a jazului!

REGULI  DE PARTICIPARE ȘI ACCES

 

 1. REGULAMENT

Prezentul regulament se aplică pentru evenimentul Festivalul Internațional JAZZAR organizat de Asociația Europeanul, denumit în continuare Organizator și definește regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie să le respecte, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului și ale Participantului.

Prezentul Regulament este o înțelegere între Organizator și Participant.

Respectarea acestui REGULAMENT este obligatorie pentru toate persoanele prezente la spectacole, iar în cazul nerespectării acestuia, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza intrarea persoanelor în cauză în locația evenimentului, sau excluderea de la eveniment, caz în care contribuția bănească nu se restituie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acest regulament atunci când se impune, iar orice modificare va fi afisată pe site-ul www.remada.ro/noblete-de-suflet/  sau pagina de facebook jazzar Arad, secțiunea Reguli de Participare și Acces.

Prin contribuția bănească, Participantul (simpatizantul) se obligă să respecte acest regulament.

 

 1. INVIITAȚIILE DE ACCES, PARTICPARE

 

 • INVIITAȚIILE DE ACCES

Vino alături de organizatori şi susţine elevii și artiștii în devenire oferind o contribuție financiară în valoare de minim 49 lei.

Pot beneficia de INVITAȚII DE ACCES orice persoane adulte sau minore care au înplinit vârsta de 14 ani și care doresc să susțină elevii sau artiștii în devenire prin plata unei contribuții bănești de minim 49 lei.

Fondul astfel colectat se va constitui într-un premiu acordat în cadrul Bursei Muzicale Jazzar.

Premiile se acordă anual sub formă de bani elevilor s-au artiștilor în devenire pentru încurajarea muncii lor.

Accesul la spectacolele organizate în Cetatea Aradului și Sinagoga Neologă se face pe baza de INVITAȚIE ȘI CARTE DE IDENTITATE.

Notă: În cetatea Aradului nu pot intra decât cetățeni români.

INVITAȚIA DE ACCES în baza căruia se va face accesul în cetatea Aradului și Sinagoga Neologă trebuie păstrată pe toată durata evenimentului.

O INVITAȚIE DE ACCES este valabilă pentru o singură persoană.

Accesul în locațile evenimentului se face cu aproximativ o oră înainte de începerea spectacolului.

Vă rugăm nu întârziați!

INVIITAȚIILE DE ACCES se pot obține după efectuarea contribuției online pe www.remada.ro/noblete-de-suflet/ sau fizic de la caseriile Filarmonicii sau a Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici”  din  Arad.  INVIITAȚIILE DE ACCES sunt valabile imprimate color, cu excepția cazurilor în care prezinta codul QR unic pe dispozitivele electronice.

Nu înstrăinați INVIITAȚIILE DE ACCES în forma lor electronică sau fizică și nu trimiteți către alte persoane mesajele de e-mail prin intermediul cărora v-au fost trimise INVIITAȚIILE DE ACCES.

Informații despre obținerea INVIITAȚIILE DE ACCES se pot obține la tel : 00 40 742 116 432 sau adresa de e-mail asociatiaeuropeanul@gmail.com.

Garantăm doar INVIITAȚIILE DE ACCES obținute prin modalitățile descrise mai sus.

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea INVIITAȚIILOR DE ACCES.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în zona evenimentelor a persoanelor care desfășoară astfel de activități și de a confisca INVIITAȚIILE DE ACCES în posesia acestora.

Este strict interzisă publicarea pe rețele sociale sau pe site-uri vânzarea INVIITAȚIILOR DE ACCES.

INVIITAȚIILE DE ACCES nu pot fi înlocuite, iar contribuția bănească nu poate fi restituită.

 

 • ACCES SI PARTICIPARE

Minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani beneficiază de acces liber la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional JAZZAR. Accesul se face doar însoțiți de minim un adult (părinte sau tutore legal) și supravegheați în permanență de către acesta/aceștia. Participarea adulților (părinților) și minorilor însoțiți de către aceștia la eveniment se face pe răspunderea adulților (părinților) care îi însoțesc, inclusiv cu privire la următoarele: a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă risc își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. b) Pentru zonele de joacă, distracție și suport și alte asemenea zone cu risc de accidentare în locația evenimentului, participanții adulți (părinți, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura că minorii pe care îi însoțesc dețin condiția fizică și psihică pentru participare. Spectacolele pot include și puternice efecte de lumină care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau prejudiciile materiale Organizatorul nu își asumă nici o răspundere.

Participarea adulților la eveniment se face pe proprie răspundere, participanții declarând, prin prezenta, că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic.

Produsele de uz medicinal sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și se află în cantitate de maxim o doză zilnică.

 

 • PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional JAZZAR prin înscriere prealabilă.

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat în art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentul Festivalului Internațional JAZZAR, alocăm un număr total de 100 invitații. În aceste situații se vor emite INVIITAȚII DE ACCES  pentru un copil cu handicap și un adult-însoțitor, un adult cu handicap grav sau accentuat și însoțitorul acestuia.

Participanții minori cu handicap/majori cu handicap grav sau accentuat trebuie să fie însoțiți, obligatoriu de un adult cu calitatea de însoțitor.

Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), va rugăm să ne trimiteți solicitarea dumneavoastră cu 5 zile calendaristice înainte de ziua evenimentului, pe adresa de e-mail: asociatiaeuropeanul@gmail.com, împreună cu următoarele informații și documente:

– numele minorului cu handicap și numele însoțitorului acestuia;

– certificatul medical/de handicap emis în condițiile legii al minorului din care să reiasă tipul și gradul handicapului;

– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor (părinte; tutore legal) ;

– numele persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat și numele însoțitorului acesteia;

– certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului (grav sau accentuat);

– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor.

În cazul în care nu ne sunt furnizate aceste date și documentele doveditoare, nu vom putea acorda invitația.

Însoțitorul este pe deplin răspunzator atât în timpul evenimentului, cât și anterior/ulterior acestuia de orice manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.

Accesul la eveniment se va face numai pe baza de documente de identitate, atât pentru persoana cu dizabilități, cât și pentru însoțitorul acesteia.

 

 1. ESTE INTERZIS:
 • accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe sau alte obiecte care reprezintă pericol public;
 • accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, pixuri cu laser;
 • comercializarea de produse în zonele de festival fără acordul organizatorilor;
 • consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
 • accesul cu alcool;
 • accesul cu cuţite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice;
 • accesul cu animale;

 

 1. VIDEO / FOTO

Eeste STRICT INTERZIS accesul în perimetrul evenimentului fără autorizația organizatorului pentru camere video profesionale și semi-profesionale, inclusiv pentru camere foto ce dețin obiectiv detașabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligați să se supună predării acestora în custodie temporară.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrari audio și video în care pot fi cuprinse imagini și voci ale artiștilor prezenți la eveniment, dar și ale Participanților.

Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizator sau alți participanți.

Pe toată durata evenimentului înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor. Filmarea și fotografierea spectacolelor din cadrul Festivalului Internațional JAZZAR cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV se va desfășura după ce se va primi acordul departamentului de comunicare și marketing al Organizatorului, pe e-mail asociatiaeuropeanul@gmail.com și info.remada@gmail.com.

Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass-media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror drepturi au fost încălcate.

 

 1. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

Persoanele care ajung după începerea spectacolului au acces în locația evenimentului, dar își pierd locurile și vor putea ocupa loc, doar în limita scaunelor rămase libere.

Va recomandăm să evitați conflictele și sa vă respectați reciproc, evenimentul este un spațiu de relaxare, în primul rând, special creat pentru a avea o ambianță cât mai placută din toate punctele de vedere.

Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în acest Regulament. Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanții sunt obligați ca, în incinta locului de desfășurare a evenimentului, să respecte și să nu distrugă mediul înconjurător, incluzând construcțiile și dotările.

Consumul de droguri este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

 

 1. SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta spațiului de desfășurare a evenimentului total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta, în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi în vigoare din România, fără ca participantul să aibă dreptul la restituirea contribuției bănești.

 

 1. CAZ FORȚĂ MAJORĂ

În caz de razboi, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament.

Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite de participanți, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forță majoră, ce poate fi dovedit prin documente eliberate de autoritățile competente.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților și însoțitorilor astfel:

 

 • Date de contact:
 • nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliu, număr de telefon
 • date privind sănătatea: certificat medical sau de handicap
 • imaginea/ înregistrări audiovideo) Mediatizarea evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facută pentru evenimente viitoare

 

 • Scopul prelucrării:
 • facilitarea accesului la spectacol/eveniment pentru persoanele cu dizabilități
 • executarea contractului și îndeplinirea unor obligații în domeniul protecției sociale
 • mediatizarea evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facută pentru evenimente viitoare

 

 • Temeiul juridic:
 • executarea contractului și îndeplinirea unor obligații în domeniul protecției sociale – art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016
 • 6 alin. (1) lit. b si art. 9 alin. (2) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016
 • interesul legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/201

 

 • Durata de prelucrare:
 • 5 ani de la finalizarea festivalului
 • durată nelimitată pentru interes legitim

 

 • Participanții la Eveniment înteleg că datele cu caracter personal constând în imaginea proprie și voce vor fi colectate astfel și prelucrate în scopul mediatizării evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facută pentru evenimente viitoare.

Organizatorul înregistrează audio-video evenimentele sale pentru a păstra o arhivă a evenimentelor artistice. Prelucrarea înregistrărilor audio-video și a imaginilor se realizează în interesul legitim al Organizatorului, fiind avute în vedere și respectate drepturile și libertățile persoanelor vizate, în special ale minorilor.

Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-ul festivalului www.jazzar.ro) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Pe perioada evenimentelor, Organizatorul, partenerii asociați ai Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul.

Participanții iau la cunostință că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale.

Aceștia au dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-urile proprii Organizatorului și ale partenerilor asociați ai Organizatorului) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanții iau la cunostință că, în incinta spațiului de desfășurare a evenimentelor, este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

8.3. Datele participanților și însoțitorilor pot fi divulgate către parteneri ai Organizatorului, sponsori, operatori asociați ai Organizatorului, persoane împuternicite, furnizori externi de servicii (ex.: marketing, contabilitate).

8.4. Participanții au următoarele drepturi referitoare la protecția datelor: accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (ANSPDCP).

8.5. Prelucrarea acestor date nu se va face în niciun alt scop. Organizatorul garantează că a implementat proceduri tehnice și organizatorice pentru protejarea acestor date și că prelucrarea se va face în mod legal, conform Regulamentului European nr. 679/2016 și legislației naționale aplicabile.

8.6. De asemenea, puteți adresa cererile dumneavoastră de exercitare a drepturilor contactându-ne la adresele: asociatiaeuropeanul@gmail.com și info.remada@gmail.com.

 

 1. INFORMAȚII

Pentru copii se recomandă utilizarea caștilor pentru protecție fonică și păstrarea unei distanțe rezonabile față de echipamentul de sonorizare de la scenă.

În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător și/sau supravegheați în acest sens, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din spațiul de desfășurare a evenimentului revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse.

Datele și orele de desfășurare a spectacolelor pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit.

În asemenea cazuri, Organizatorul va publica informări pe website-ul www.jazzar.ro. Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul de desfășurare a evenimentului, care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau a neglijenței acestuia.

Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara spațiului de desfășurare a evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauza din spațiul de desfășurare a evenimentului și interzicerea accesului, fără returnarea contribuției bănești.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului de desfășurare a evenimentului, accesul lor va fi interzis la spectacolele din cadrul Festivalului iar Organizatorul va anunța autoritățile abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim distracție plăcută !